گروه صنایع پلاستیک سازی و قالبسازی زما

مشاوره ، طراحی ، ساخت انواع قالبهای صنعت پلاستیک ،مصارف صنعتی ، کشاورزی ،خانگی ،دام و طیور،شوینده و بهداشتی ، طراحی، نقشه کشی، مدل سازی قطعات و قالبهای بادی و تزریقی و….
gsharti@yahoo.com
+02155208111
 

ظروف حیوانات

دانش و تولیدات صنایع زما در خدمت خانواده

نوآوری در صنایع پلاستیک زماکلید موفقیت مااست

تامین رضایت خاطر مشتریان به عنوان شرکای تجاری هدف و سرلوحه فعالیت صنایع قالب سازی و پلاستیک سازی زما بوده و در این راستا بر بهبود کیفیت ،قیمیت،و زمان تمرکز و توجه ویژه نموده است.